Realisasi Anggaran

 

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2019**

Pagu Anggaran : Rp. 7.182.948.000,-

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   528.134.351,-  7,35 %  Rp.   6.654.813.649,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11 November      
12
Desember
     

 

**Realisasi Anggaran Belanja Barang  Operasional Tahun 2019**

Pagu Anggaran : Rp. 843.648.000,- 

 No
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   0,-  0 %  Rp.   843.648.000,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12
Desember
     

   

**Realisasi Anggaran Belanja Barang  Non Operasional Tahun 2019**

Pagu Anggaran : Rp.  4.200.000,-

 No
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   0,-  0 %   Rp.    4.200.000,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12
Desember
     

  

**Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2019**

Pagu Anggaran : Rp.  152.000.000,-,-

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   0,-  0 %  Rp.   152.000.000,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12
Desember
     

 

**Realisasi  Belanja DIPA 04 Tahun 2019**

Pagu Anggaran : Rp.  63.600.000,-,- 

NO
BULAN
REALISASI ANGGARAN
%
SISA ANGGARAN
1
Januari
 Rp.   0,-  0 %  Rp. 63.600.000,-
2
Februari
     
3
Maret
     
4
April
     
5
Mei
     
6
Juni
     
7
Juli
     
8
Agustus
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12 Desember      

 

   ARSIP "Realisasi Anggaran Tahun 2018

 ARSIP ""Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2017""