Realisasi Belanja Pegawai

Diposting tanggal: 16 Mei 2013

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017**

Pagu Anggaran : Rp. 5.723.959,000-

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
Rp.503.180.389 8,79 % Rp.5.220.778.611
2
Februari
Rp.538.116.389 18,19 % Rp.4.682.662.222
3
Maret
Rp.572.967.235 28,20% Rp.4.109.694.987
4
April
Rp.560.029.138 37,97 % Rp.3.550.552.182
5
Mei
Rp.551.481.589  47,60 % Rp.2.999.070.593
6
Juni
Rp. 757.571.064 60,84% Rp. 2.241.499.529
7
Juli
Rp.570.967.235 78,54 % Rp.1.670.532.294
8
Agustus
Rp.  % Rp. 
9
September
Rp.  % Rp.
10
Oktober
Rp. % Rp.
11
November
Rp.  % Rp.
12
Desember
Rp.  %

 

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2016**

Pagu Anggaran : Rp. 8.464.357.000,-

 

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
Rp. 643.457.010,00 8,14 % Rp. 7.263.480.395,00
2
Februari
Rp. 695.217.720,00 16,93 %  Rp. 6.570.107.789,00 
3
Maret
 Rp. 617.880.243,00 24,74 % Rp. 5.952.227.546,00 
4
April
 Rp. 618.612.148,00 32,57 % Rp. 5.359.739.879,00
5
Mei
Rp. 633.107.794,00 40,58 % Rp. 4.700.692.620,00
6
Juni
Rp.1.501.168.565,00  59,56 % Rp. 3.199.524.055,00
7
Juli
Rp. 703.343.764,00 68,29 % Rp. 2.496.180.291,00
8
Agustus
Rp. 628.348.892,00 76,19 % Rp. 1.893.770.864,00
9
September
 Rp. 636.546.879,00 84,19%  Rp.1.257.223.985,00 
10
Oktober
 Rp. 545.739.839,00 91,06 % Rp. 722.484.246,00
11
November
Rp.  580.646.093.00 98.36 % RP. 130.838.053.00
12
Desember
Rp.  598.096.123.00 98,92 % Rp. 94.215.504.00

 

**Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015**

Pagu Anggaran : Rp. 6.584.214.000,00

penambahan pagu menjadi Rp.9.095.861.000

NO
BULAN
REALISASI BELANJA
REALISASI ANGGARAN
SISA ANGGARAN
1
Januari
Rp. 618.819.575,00 9,40 % Rp. 5.965.394.425,-
2
Februari
Rp. 615.123.923,00 9,34 % Rp. 5.350.270.502,-
3
Maret
Rp. 615.115.564,00 9,34 % Rp. 4.735.154.938,-
4
April
Rp. 616.587.084,00 9,36 % Rp. 4.118.567.854,-
5
Mei
Rp. 629.445.720,00 9,56 % Rp. 3.489.122.134,-
6
Juni
Rp.  622.731.528,00 9,46 % Rp.2.869.917.347,00
7
Juli
Rp.1.338.644.287,00 20,33 % Rp.1.531.273.060,00
8
Agustus
Rp. 658.752.415,00 10,01 % Rp.  872.520.645,00
9
September
Rp. 640.910.321,00 9,73 % Rp. 231.610.324,00
10
Oktober
Rp. 627.468.779,00 9,53 % Rp. (395.858.455)
11
November
Rp. 744.334.686,00 8,18 % Rp. 1.371.453.859,00
12
Desember
Rp. 746.779.459,00 8,21 % Rp. 624.674.400,00