LHKPN

LHKPN TAHUN 2018  

NO NAMA  NIP PANGKAT  JABATAN DOKUMEN
 

1

Drs. Johan Arifin, SH, M.H. 

195805021987031005

  Pembina Utama Madya (IV d)

  Ketua

dalam proses verifikasi KPK

2

Drs. Husniadi

195903121989031002

Pembina Utama Madya (IV/d)

 Wakil Ketua

dalam proses verifikasi KPK

3

Drs. H. Musiazir

195403101980031007

Pembina Utama Madya (IV/d)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

4

Drs. Sarijan M.D.M.H

195407041980031003

Pembina Utama Madya (IV/d)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

5

Drs. Syamsuddin, MH

195707051989031002

  Pembina Utama Madya (IV d)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

6

Dra. Fauza M

195610121982032003

  Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

7

Drs. Riduan Ronie Coprin

195312281977031002

Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

8

Nusri Batubara, S.Ag.,SH

195512071982031004

Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

9

H. Gusnahari,S.H., M.H.

196008281981031004

    Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

dalam proses verifikasi KPK

10

M. Sahri, S.H., M.H. 196012081983031004 Pembina Tk.I (IV/b) Hakim dalam proses verifikasi KPK

11

Sugito S, S.H. 195406081978031001 Pembina Tk.I (IV/b) Hakim dalam proses verifikasi KPK

12

Drs. Bahril, M.H.I. 196802121994031006 Pembina Tk.I (IV/b) Hakim dalam proses verifikasi KPK

13

Asymawi,SH 195805131984011001 Pembina Tk.I (IV/b)

Hakim

dalam proses verifikasi KPK
14  Drs. Suhaimi, M.A. 196407071994031008 Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim dalam proses verifikasi KPK
15 Dra. Hj. Yusnizar  196007221990032001 Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim dalm Proses verifikasi KPK

16

Agussalim, S.h., M.H. 196701081999031002 Pembina (IV/a) Panitera dalam proses verifikasi KPK

17

Fatihatun Nisak,S.Ag.,MH 197709082003122002 Pembina (IV/a)

Sekretaris

dalam proses verifikasi KPK

18

Sri Andriani,SH.,MH 197109231998032003   Pembina (IV/a)

Panitera Muda Gugatan

dalam proses verifikasi KPK

19

Rosmawati,SH 197501031996032002 Penata Tk.I (III/d)

Panitera Muda Permohonan

dalam proses verifikasi KPK

20

Rita Elviyanti, S.H. 197702072003122003 Penata Tk.I (III/d) Panitera Muda Hukum dalam proses verifikasi KPK

21

Rochmatun, S.Ag., M.H.I 197206131999032002 Pembina (IV/a) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

22

Talidi, S.Ag., M.H.I. 196709072001121002 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

23

Fauziah, S.H. 196404131997032001 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

24

Desy Gustiana, S.H. 198008132003122004 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

25

Rahmi Fitri, S.H., M.H. 197410231998032002 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

26

Nurmaini, S.H. 196505111990022001 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

27

Nora Addini, S.H. 198009222007042001 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

28

Yulia Nengsih, S.H. 197206082006042002 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

29

Merly Dolianti, S.H., M.H. 198505162009042006 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

30

Toni Indra, S.H. 198606082009041003 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

31

Ranti Oktarina, S.T., M.H. 198510132009042006 Penata (III/c) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

32

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. 198408292003122002 Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

33

Delvi Puryanti, S.H.I. 198412062011012012 Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK

34

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. 198510152006042002 Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti dalam proses verifikasi KPK
35
Nurlaili, S.H. 197808071997032001 Penata Tk.I (III/d) PPK dalam proses verifikasi KPK

 

 

LHKPN

NO NAMA  NIP PANGKAT  JABATAN DOKUMEN
 

1

Drs. Johan Arifin, SH, M.H. 

195805021987031005

  Pembina Utama Madya (IV d)

  Ketua

Download

2

Drs. Husniadi

195903121989031002

Pembina Utama Madya (IV/d)

 Wakil Ketua

Download

3

Drs. Musiazir

195403101980031007

Pembina Utama Madya (IV/d)

  Hakim

Download

4

Drs. Sarijan M.D.M.H

195407041980031003

Pembina Utama Madya (IV/d)

  Hakim

Download

5

Drs. Syamsuddin, MH

195707051989031002

  Pembina Utama Madya (IV d)

  Hakim

Download

6

Dra. Fauza M

195610121982032003

  Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

Download

7

Drs. Riduan Ronie Coprin

195312281977031002

Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

Download

8

Nusri Batubara, S.Ag.,SH

195512071982031004

Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

Download

9

Drs. Kamardi,SH.MA

196411211992031003

  Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

Download

10

Rozali, B.A., S.H., M.H. 195305091980031002 Pembina Utama Muda (IV/c) Hakim Download

11

H. Gusnahari,S.H., M.H.

196008281981031004

    Pembina Utama Muda (IV/c)

  Hakim

Download

12

M. Sahri, S.H., M.H. 196012081983031004 Pembina Tk.I (IV/b) Hakim Download

13

Sugito S, S.H. 195406081978031001 Pembina Tk.I (IV/b) Hakim Download

14

Drs. Bahril, M.H.I. 196802121994031006 Pembina Tk.I (IV/b) Hakim Download

15

Asymawi,SH 195805131984011001 Pembina Tk.I (IV/b)

Hakim

Download

16

Agussalim, S.h., M.H. 196701081999031002 Pembina (IV/a) Panitera Masih dalam Proses KPK

17

Fatihatun Nisak,S.Ag.,MH 197709082003122002 Pembina (IV/a)

Sekretaris

Download

18

Herdo Gunawan,SH.,MH 197408042000031001 Pembina (IV/a)

Wakil Panitera

Download

19

Sri Andriani,SH.,MH 197109231998032003   Pembina (IV/a)

Panitera Muda Gugatan

Download

20

Rosmawati,SH 197501031996032002 Penata Tk.I (III/d)

Panitera Muda Permohonan

Download

21

Rita Elviyanti, S.H. 197702072003122003 Penata Tk.I (III/d) Panitera Muda Hukum Download

22

Rochmatun, S.Ag., M.H.I 197206131999032002 Pembina (IV/a) Panitera Pengganti Download

23

Nil Khairi, S.Ag., M.H. 197006272000032008 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti Download

24

Talidi, S.Ag., M.H.I. 196709072001121002 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti Download

25

Fauziah, S.H. 196404131997032001 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti Download

26

Desy Gustiana, S.H. 198008132003122004 Penata Tk.I (III/d) Panitera Pengganti Download

27

Rahmi Fitri, S.H., M.H. 197410231998032002 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

28

Nurmaini, S.H. 196505111990022001 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

29

Nora Addini, S.H. 198009222007042001 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

30

Yulia Nengsih, S.H. 197206082006042002 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

31

Merly Dolianti, S.H., M.H. 198505162009042006 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

32

Toni Indra, S.H. 198606082009041003 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

33

Ranti Oktarina, S.T., M.H. 198510132009042006 Penata (III/c) Panitera Pengganti Download

34

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. 198408292003122002 Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti Download

35

Delvi Puryanti, S.H.I. 198412062011012012 Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti Download

36

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. 198510152006042002 Penata Muda Tk.I (III/b) Panitera Pengganti Download

37

Pera Anggraini, S.E 198503162009122004 Penata Muda (III/a)

Bendahara Pengeluaran

Download

38

Fitriansyah 197310302002121003   Pengatur Tk.I (II/d) Jurusita Download

39

Nannie Andriani, S.E. 198304222011012008   Penata Muda Tk.I (III/b)

JSP

Download

40

Ardiansyah, S.H. 198404272006041001   Penata Muda (III/a)

JSP

Download

41

Fitrawati, A.Md 198506242009122003 Pengatur Tk.I (II/d) JSP Download

42

Ainun Zahara 198003262009122002 Pegatur Muda Tk.I (II/b) JSP Download