LAPORAN PENYELESAIAN PERKARA

DATA PERKARA GUGATAN PA. BENGKULU TAHUN 2021

SISA PERKARA TAHUN 2020 : 19 PERKARA

NO

BULAN

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

181

65

32,5

2

FEBRUARI

121

116

44,92

3

MARET

102

107 

44.58

4

APRIL

63

78 

39,40

5

MEI

84

74 

40

6

JUNI

   

7

JULI

   

8

AGUSTUS

   

9

SEPTEMBER

   

10

OKTOBER

   

11

NOVEMBER

   

12

DESEMBER

   

JUMLAH

   

 

DATA PERKARA PERMOHONAN PA. BENGKULU TAHUN 2021

SISA PERKARA TAHUN 2020  : 0  PERKARA

NO

BULAN

PERKARA DITERIMA

PERKARA DIPUTUS

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

24

18

75

2

FEBRUARI

 25

17

54,83 

3

MARET

20

25

73.52

4

APRIL

9

16  88,89 

5

MEI

22

12

50

6

JUNI

   

7

JULI

   

8

AGUSTUS

   

9

SEPTEMBER

   

10

OKTOBER

   

11

NOVEMBER

   

12

DESEMBER

   

JUMLAH

     

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN POSYANKUM PA.BENGKULU TAHUN 2021

TARGET LAYANAN SELAMA TAHUN 2021 : 889 Orang

NO

BULAN

JUMLAH LAYANAN

PERSENTASE (%)

1

JANUARI

43

4,83

2

FEBRUARI

90

14,79 

3

MARET

77

16,19 

4

APRIL

65 30,93

5

MEI

79

45,10 

6

JUNI

 

7

JULI

 

8

AGUSTUS

 

9

SEPTEMBER

 

10

OKTOBER

 

11

NOVEMBER

 

12

DESEMBER

 

JUMLAH

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN PRODEO PA.BENGKULU TAHUN 2021

TARGET LAYANAN SELAMA TAHUN 2021 : 50 PERKARA

NO BULAN PERKARA PRODEO YANG DITERIMA PERKARA PRODEO YANG DIPUTUS PERSENTASE (%)

1

JANUARI

0

0

0

2

FEBRUARI

11 

5

45,45

3

MARET

5

2

43,75

4

APRIL

3 2  47,36

5

MEI

4

50

6

JUNI

   

7

JULI

   

8

AGUSTUS

   

9

SEPTEMBER

   

10

OKTOBER

   

11

NOVEMBER

   

12

DESEMBER

   

JUMLAH

   

 

DATA LAYANAN PENGADUAN PA. BENGKULU TAHUN 2021

NO BULAN PENGADUAN YANG MASUK PENGADUAN YANG DISELESAIKAN PERSENTASE (%)

1

JANUARI

0

0

0

2

FEBRUARI

0

0

0

3

MARET

1

0

1

4

APRIL

0

5

MEI

0

0

6

JUNI

 

   

7

JULI

 

   

8

AGUSTUS

 

   

9

SEPTEMBER

     

10

OKTOBER

     

11

NOVEMBER

     

12

DESEMBER

     

JUMLAH

     

 

LAPORAN LAYANAN  PRODUK HUKUM PA.BENGKULU TAHUN 2021

NO

BULAN

JUMLAH LAYANAN

1

JANUARI

180

2

FEBRUARI

111

3

MARET

165

4

APRIL

 121

5

MEI

113

6

JUNI

7

JULI

8

AGUSTUS

9

SEPTEMBER

10

OKTOBER

11

NOVEMBER

12

DESEMBER

JUMLAH

 

ARSIP

1. Laporan Penyelesaian Perkara 2020